Productsampling

Sampling is een van de meest effectieve middelen om direct merkvoorkeur te creëren bij uw doelgroep door de consument uw product te laten ervaren. Het stimuleren van zintuigen creëert de gewenste sensatie, realiseert een positieve merkbeleving en zet aan tot (trial/herhalings) aankoop van uw product.

RMB Field Marketing beschikt over de ervaring, kennis van zaken en het benodigde inzicht om een perfecte samplingcampagne te ontwikkelen voor uw merk. Daarbij gaan we verder dan het uitdelen van monsters, folders of waardebonnen. Onze doelstelling is het constructief bijdragen tot uitbreiding en versteviging van uw marktpositie. Daarbij staan uw product en uw doelstellingen centraal.

We adviseren en sturen gericht op alle elementen die het succes van uw sampling campagne beïnvloeden.

Contact

De zintuigen van uw klant stimuleren en een real life ervaring met uw product laten opdoen!? RMB ontwikkelt, voert uit en adviseert.