Disclaimer

Op deze website vindt u zeer veel informatie over de dienstverlening van RMB Field Marketing. De coördinatie van deze website ligt bij de afdeling marketing & communicatie.

Voor RMB Field Marketing staat voorop dat de informatie op deze website correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan mag u dit laten weten via contact@rmbfieldmarketing.com. En als u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten heeft, dan kunt u dit tevens melden via contact@rmbfieldmarketing.com of het aanvraagformulier op onze contactpagina.

Aansprakelijkheid

RMB Field Marketing probeert de inhoud van deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. RMB Field Marketing kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie of formulieren.

Het is mogelijk dat via de internetsite toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. RMB Field Marketing kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina’s.

Privacy

RMB Field Marketing hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van deze website. RMB Field Marketing is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over bezoeken aan deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. Gegevens die RMB Field Marketing via een meldingskaart, e-mail of invulformulier ontvangt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie.

Auteursrechten

RMB Field Marketing behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal en overige presentaties. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.